-Workshop "Drums"

In deze workshop leren de deelnemers een drumpatroon met variaties synchroom uitvoeren. Er worden drie drumsets door de docent meegenomen. De workshop is niet leeftijdsgebonden. Er kunnen meerdere cursisten meedoen die zelf een drumset meenemen, zoveel als de locatie het toelaat.

Deze workshop kan ook in lesverband worden afgenomen met een uitvoering voor publiek na afloop van de laatste les. Deze mogelijkheid is uitermate geschikt als aanvulling op een culturele uitvoering op school.

Tarief:

Eenmalige workshop van 60 minuten €100

Eenmalige workshop van 90 minuten €140

Twee lessen van 60 minuten met uitvoering binnen 30 minuten na afloop van de laatste les €220 

Bovengenoemd tarief (bedrag te delen door aantal deelnemers) betreft een workshop met in gebruikname van twee drumstellen. Bij meerdere deelnemers zonder drumset dient er een offerte aangevraagd te worden voor gebruik en vervoer van extra te huren instrumenten. Maar natuurlijk mogen deelnemers ook zelf een drumstel meenemen. 

 

*Alle bovengenoemde bedragen zijn excl huur ruimte, huur extra instrumenten, reiskosten €0,19 p/km en excl btw.

Voor aanvraag van een workshop ga naar "Contact", vul de velden in en druk op verzenden.