Hafa slagwerkles ongestemd (kleine trom) of gestemd (pauken):

-Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes die tesamen aansluiten op het Hafa Raamleerplan zodat er (bij voldoende oefening) gemiddeld om de twee jaar een examen kan worden afgenomen. Op deze manier proberen we het niveau van de orkesten op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

-Veel oefening op gebied van leesvaardigheid, roffels en andere rudiments (dit zijn de technische vaardigheden).

-Tevens wordt er aandacht geschonken aan multi-percussie stukken. Dit betekent dat er in een muziekstuk op meerdere slagwerkinstrumenten wordt gespeeld door dezelfde persoon.

-Samenspel met docent in de les maar ook mogelijkheid tot samenspel in slagwerkgroepen of samenspel met leerlingen uit andere instrumentgroepen. Hulp bij het maken van de juiste keuze voor deelname aan een groep die het best bij de leerling past.