Marimba- / Xylofoonles:

Bij melodische slagwerkinstrumenten zoals marimba, xylofoon of vibrafoon kan er gekozen worden voor een klassiek-gerichte opleiding die gerelateerd is aan het Hafa- systeem. Het betreft hier meestal leerlingen die verbonden zijn aan een muziekvereniging. In de les wordt er, naast het spelen uit klassiek gerichte methodes, ook gewerkt aan de te spelen stukken van de muziekvereniging. Het is echter ook mogelijk om meer de nadruk te leggen op de Lichte Muziek waarbij er wordt gewerkt aan kennis van akkoorden, toonladders en improvisaties. Het is hierbij mogelijk om aan te sluiten bij een jazz-gericht combo om alle studiemateriaal in praktijk te brengen.

Für melodische Schlaginstrumente wie Marimba, Xylophon oder Vibraphon 
können Sie sich für eine klassisch orientierte Ausbildung entscheiden,
die sich an das Hafa-System anlehnt.
Dies betrifft in der Regel Studierende, die einem Musikverein angeschlossen sind.
Im Unterricht erarbeiten wir neben dem Spielen klassisch orientierter Methoden
auch die zu spielenden Stücke des Musikvereins. Es ist aber auch möglich,
einen stärkeren Schwerpunkt auf Leichte Musik zu legen, wo Kenntnisse über Akkorde,

Tonleitern und Improvisationen erarbeitet werden.
Es ist möglich, sich einer Jazz-orientierten Combo anzuschließen,
um das gesamte Lernmaterial in die Praxis umzusetzen.